Illustration man vid datorskärm med nyckel

Säker åtkomst för veterinärer

Alla veterinärer som förskriver e-recept är anslutna till E-hälsomyndighetens tjänster. Ni måste uppfylla vissa krav på säkerhet när det gäller hantering av personuppgifter.

Säker åtkomst ställer högre krav på er än tidigare. Dessa krav innebär att ni behöver göra vissa anpassningar.

Detta behöver ni göra

 1. Bli granskad och godkänd för åtkomst

  Er organisation behöver bli granskad och godkänd av operatören Sambi. Sambi kontrollerar de delar av er verksamhet som rör identitets- och behörighetshantering. Syftet med granskningen är att se till att er hantering av personuppgifter följer E-hälsomyndighetens krav.

  Läs mer om att bli granskad och godkänd av Sambi (öppnas i ny flik)

 2. Säkerställ åtkomst till tjänsten

  Säkerställ att systemleverantören har utfört de tekniska anpassningar som krävs.

  Om ni själva ansvarar för driften av systemet behöver ni konfigurera systemet så att det passar ihop med er infrastruktur och kan kommunicera med E-hälsomyndighetens produktionsmiljö.

 3. Ingå eller uppdatera avtal(2)

  Ni måste ha ett giltigt avtal med E-hälsomyndigheten som reglerar er anslutning till våra tjänster. Även om ni har avtal sedan tidigare behöver det uppdateras med information relaterad till Säker åtkomst och dataskyddsförordningen. Det enklaste sättet att teckna eller uppdatera ett avtal är att kontakta oss via e-post.

  Skriv till: registrator@ehalsomyndigheten.se

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

 • lag (1996:1156) om receptregister
 • lag (2005:258) om läkemedelsförteckning
 • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst