Vad innebär den tekniska anpassningen?

De system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster behöver genomgå en teknisk anpassning i samband med att vi går över till Säker åtkomst. Anpassningen gör systemleverantören. Här beskriver vi vad som krävs.

Den tekniska anpassningen för Säker åtkomst innebär två saker:

  • Kommunikation mot våra tjänster ska ske över kanal med dubbelriktade certifikat (Mutual TLS).
  • Den biljett som gäller för den nya åtkomstlösningen är en SAML-biljett (ett identitetsintyg) och innehåller bara attribut för behörighet och spårbarhet (apotekens GLN-kod, vårdgivare, person-ID, yrkesroll och förskrivarkod etc). Övriga relevanta attribut som tidigare fanns i biljetten har flyttats ned till tjänstens meddelande.

Specifikationer av vad det här innebär finns att tillgå i release notes för den externa uppgraderingen 17.1 som finns publicerade på E-hälsomyndighetens kundyta. För att få tillgång till den behöver du kontakta oss: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Åtkomst till
E-hälsomyndighetens bastjänster

Åtkomsten till E-hälsomyndighetens bastjänster ges baserat på attribut i biljetten. Attributen kan vara personliga samt kopplade till användarens uppdrag eller anställning. När någon gör ett tjänsteanrop förmedlas dennes attribut till E-hälsomyndighetens system, som omsätts till en eller flera roller för kontroll av användarens behörighet.

På E-hälsomyndighetens kundyta finns beskrivning av attribut och roller. För att få tillgång till den behöver du kontakta oss: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Kontakta oss

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00