Illustration man vid datorskärm med nyckel

Säker åtkomst för systemleverantörer

Som systemleverantör räknas ni som utvecklar system för receptexpedition till apotek eller förskrivning av e-recept till läkare, tandläkare eller veterinärer.

Säker åtkomst ställer högre krav på er än tidigare. Dessa krav innebär att ni behöver göra vissa anpassningar.

Detta behöver ni göra

De system som ni tillverkar för receptexpedition eller förskrivning av e-recept behöver en teknisk anpassning för att fungera med våra tjänster i fortsättningen.

Den tekniska anpassningen måste godkännas av E-hälsomyndigheten.

Vad innebär den tekniska anpassningen?

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst