Illustration man vid datorskärm med nyckel

Säker åtkomst för offentligt finansierad vård

Alla offentligt finansierade vårdgivare som använder E-hälsomyndighetens tjänster måste uppfylla vissa krav på säkerhet när det gäller hantering av personuppgifter. Detta gäller alla som

● förskriver e-recept
● förskriver e-recept eller hämtar information om dos-patienter i Pascal
● använder Nationell patientöversikt (NPÖ).

Säker åtkomst ställer högre krav på er än tidigare. E-hälsomyndigheten arbetar för närvarande med att slutligt fastställa samtliga krav för Säker åtkomst, i samverkan med andra berörda aktörer. Åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster kan ske via Inera eller Sambi.

Åtkomst via Inera

Tidigare kunde offentligt finansierade vårdgivare ansluta till E-hälsomyndigheten med Säker åtkomst via något som kallades Inera-federationen. Inera-federationen har upphört i och med att avtalet mellan Inera och E-hälsomyndigheten slutade att gälla den 12 juni 2020. Avtalet ersätts med denna förklaring från E-hälsomyndigheten (pdf, öppnas i ny flik).

Detta innebär i praktiken inga förändringar. Vårdgivare som genom avtal med Inera ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster med Säker åtkomst eller med den äldre åtkomstlösningen kan fortsätta med det tills vidare. 

Åtkomst via Sambi

Din organisation kan få åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster via Sambi. Sambi kontrollerar de delar av er verksamhet som rör identitets- och behörighetshantering. Syftet med granskningen är att se till att er hantering av personuppgifter följer E-hälsomyndighetens krav.

Både offentligt finansierade och privata vårdgivare kan få åtkomst till myndighetens tjänster via Sambi. 

Läs mer om att bli granskad och godkänd av Sambi (öppnas i ny flik)

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst