Individ med behörighet

Säker åtkomst för leverantörer av e-tjänst

Som leverantör av e-tjänst räknas ni som tillhandahåller tjänster för receptexpedition till apotek eller förskrivning av e-recept till läkare, tandläkare eller veterinärer.

Säker åtkomst ställer högre krav på er än tidigare. Dessa krav innebär att ni behöver göra vissa anpassningar.

Detta behöver ni göra

 1. Tillhandahålla tjänsten via operatör

  För att uppnå kraven i Säker åtkomst behöver ni tillhandahålla e-tjänsten till era användare via operatören Sambi.

  Läs mer om att bli granskad och godkänd av Sambi (öppnas i ny flik)

 2. Sätta systemet i produktion

  Se till att den som har utvecklat systemet gör de tekniska anpassningar som krävs.

  Den tjänst som ni tillhandahåller behöver konfigureras så att systemet passar ihop med användarorganisationens infrastruktur och kan kommunicera med E-hälsomyndighetens produktionsmiljö.

 3. Ingå eller uppdatera avtal(3)

  Ni som tjänsteleverantör måste ha ett giltigt avtal med E-hälsomyndigheten. Även om ni har avtal sedan tidigare behöver det uppdateras med information relaterad till Säker åtkomst och dataskyddsförordningen. Det enklaste sättet att teckna eller uppdatera ett avtal med E-hälsomyndigheten är att kontakta oss via e-post.

  Skriv till: registrator@ehalsomyndigheten.se

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

 • Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
 • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst