Illustration av säker åtkomst_400px.png

E‑hälsomyndighetens säkerhetslösning


Därför har vi höga krav på säkerhet 

E-hälsomyndigheten har ett antal tjänster som vård- och apoteksaktörer använder. Tjänsterna används exempelvis vid förskrivning och expedition av e-recept. Informationen i dessa tjänster innehåller känsliga personuppgifter. Därför ska både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav.

Syftet med säkerhetslösningen är att stärka skyddet av patienternas personliga integritet. E-hälsomyndighetens säkerhetslösning ska säkerställa en korrekt identitets- och behörighetshantering, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information.

De lagar vi tillämpar i arbetet med E-hälsomyndighetens säkerhetslösning är:

  • Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

För kommuner

Finns det vårdenheter i kommunen där medarbetare förskriver läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år) eller använder E-hälsomyndighetens tjänster för att ta del av information om patienters läkemedelsbehandling, exempelvis Pascal eller NPÖ, Nationell patientöversikt? Då ska de system vårdenheterna använder senast den 1 maj 2023 använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

För tandläkare

För tandläkare som förskriver läkemedel och använder system som hanterar e-recept gäller samma krav på identitets- och behörighetshantering som för andra som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster. Det betyder att de system som tandläkare använder för att förskriva läkemedel och andra varor senast den 1 maj 2023 ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

För veterinärer

För veterinärer och de system som hanterar e-recept för djur gäller samma krav på identitets- och behörighetshantering som för andra som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster. Det betyder att de system som veterinärer använder för att förskriva läkemedel till djur senast den 1 maj 2023 ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Detta gäller trots att veterinärer inte berörs av lagen om nationell läkemedelslista. Anledningen är att veterinärer också behandlar djurägarnas personuppgifter vid förskrivningar.