Illustration av säker åtkomst_400px.png

E‑hälsomyndighetens säkerhetslösning


Två olika sätt att ansluta

Via Sweden Connect

Teckna avtal med Sweden Connect – Öppet för kommuner och regioner

Aktörer som väljer att använda Sweden Connect ska teckna avtal om det med Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

I nuläget är Sweden Connect öppet endast för offentliga aktörer.

Få detta på plats

  • Skaffa e-legitimation till de medarbetare som berörs. E-legitimationen ska vara godkänd enligt tillitsnivå 3 eller högre.
  • Upprätta en IdP (en intygsfunktion). I de flesta fall levereras funktionen av en upphandlad leverantör, en IdP-leverantör. IdP:n ska vara tillitsgranskad och godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (Digg).
  • Registrera IdP:n och metadata om era system i Sweden Connects metadataregister.

Få systemet godkänt och anslut

  • Säkerställ att systemet som ni använder för att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster anpassas efter kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och att er systemleverantör får systemet godkänt enligt myndighetens godkännandeprocess. Kraven och godkännandeprocessen beskrivs i E-hälsomyndighetens Handbok. Länk finns här intill.
  • Som en del av anslutningsprocessen skickar ni in en självdeklaration som avser E-hälsomyndighetens riktlinje för tillhandahållande av behörighetsstyrande attribut. Länk till riktlinjen finns här intill.

Du kan nu ansluta era system till Nationella läkemedelslistan och våra andra tjänster via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.