Illustration av säker åtkomst_400px.png

E‑hälsomyndighetens säkerhetslösning


Två olika sätt att ansluta

Via Sambi

Teckna avtal med Sambi – öppet för privata eller offentliga aktörer

Aktörer som väljer att använda Sambi ska teckna avtal om medlemskap i identitets- och behörighetsfederation Sambi.

Både privata och offentliga aktörer kan teckna avtal med Sambi. Vid ansökan om medlemskap i Sambi går det antingen att anlita ett Sambiombud eller genomföra ansökningsförfarandet på egen hand. Det finns även ett alternativ för mindre aktörer att ansluta till Sambi via en gruppföreträdare. Sambi drivs av Internetstiftelsen. 

Få detta på plats

  • Skaffa e-legitimation till de medarbetare som berörs. E-legitimationen ska vara godkänd enligt tillitsnivå 3 eller högre.
  • Upprätta en IdP (en intygsfunktion). I de flesta fall levereras funktionen av en upphandlad leverantör, en IdP-leverantör. IdP:n ska vara tillitsgranskad och godkänd av Sambi.
  • Registrera IdP:n och metadata om era system i Sambis metadataregister.

Få systemet godkänt och anslut

  • Säkerställ att systemet ni använder för att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster anpassas efter kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och att systemleverantören får systemet godkänt enligt myndighetens godkännandeprocess. Kraven och godkännandeprocessen beskrivs i E-hälsomyndighetens handbok. Länk till handboken finns här intill.

Du kan nu ansluta era system till Nationella läkemedelslistan och våra andra tjänster via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.