Statistiktjänsten

  1. För närvarande går det inte att logga in i Concise. Vi arbetar med att åtgärda problemet.

  2. Statistiktjänsten är i full drift.

  3. Statistiktjänsten är i full drift.

  4. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

  5. Statistiktjänsten är i full drift.

  6. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.2

  7. Statistiktjänsten är i full drift.

  8. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.1

  9. Statistiktjänsten är i full drift.

  10. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1