Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO)

  1. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift

  2. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
    Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

  3. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

  4. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift