Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO)

  1. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift.

  2. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga via Bank-id. 

  3. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift.

  4. Just nu är det problem att logga in med e-legitimation. 

  5. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift.

  6. Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO) ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  7. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift.

  8. Just nu är tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak otillgänglig. Felsökning pågår. 

  9. Tjänsten Nationell källa för ordinationsorsak är i full drift.

  10. Just nu har leverantören av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i NKOO.