Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.8. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  2. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  4. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  6. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  7. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelkollens tjänster kan förekomma.

  8. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  9. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  10. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Receptdepå djur kan förekomma.