Covidbevis

  1. Covidbevis är för till fället otillgänglig på grund av servicefönster. 

  2. Covidbevis är för till fället otillgänglig på grund av servicefönster. 

  3. Kl. 5.00-8.00 onsdag 14/7 har vi tekniskt underhåll på Covidbevis.se. Då kan du inte hämta ditt bevis. Återkom kl. 8.00.

  4. Tjänsten covidbevis är i full drift.