Covidbevis

  1. För närvarande kan man uppleva problem med covidbevis.se. 

  2. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår

  3. För närvarande kan man uppleva problem med covidbevis.se. Det beror på störningar hos Försäkringskassan.

  4. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår

  5. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår

  6. Just nu kan man uppleva problem med att utfärda testbevis. Felsökning pågår.