Covidbevis

  1. Vi har problem att utfärda testbevis för personer som inte har svenskt personnummer. Vi jobbar på en rättning och beräknar att felet är löst runt lunch.

  2. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår.

  3. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår

  4. Just nu kan man uppleva problem i tjänsten Covidbevis. Vi arbetar för att åtgärda problemet.

  5. Just nu är det problem med utskick av Covidbevis till den digitala brevlådan Digimail.