Covidbevis

  1. Just nu går det inte att hämta vaccinationsbevis.
    Felsökning pågår. 

  2. Just nu går det inte att hämta vaccinationsbevis.
    Felsökning pågår. 

  3. Just nu kan man uppleva problem med att utfärda testbevis. Felsökning pågår. 

  4. Vi har problem att utfärda testbevis för personer som inte har svenskt personnummer. Vi jobbar på en rättning och beräknar att felet är löst runt lunch.

  5. Just nu är tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår.