Externa testmiljöer

  1. Externa testmiljöer DB1 är inte tillgängliga pga att nya scheman driftsätts.

  2. De externa testmiljöerna är i full drift.

  3. Externa testmiljöer DB2 är inte tillgängliga pga att nya scheman driftsätts.

  4. De externa testmiljöerna är i full drift.

  5. Just nu är det driftstörning i EXT5. Felsökning pågår.