Externa testmiljöer

  1. Just nu kan man uppleva probem att nå våra miljöer. Felsökning pågår. 

  2. De externa testmiljöerna är i full drift.

  3. Just nu upplever vi åtkomstproblem till externa testmiljöer EXT5-12, felsökning pågår.

  4. De externa testmiljöerna är i full drift.

  5. Just nu kan man uppleva problem i våra externa testmiljöer. Felsökning pågår.