Externa testmiljöer

  1. Vi upplever just nu problem med våra testmiljöer. Felsökning pågår. 

  2. De externa testmiljöerna är i full drift.

  3. Just nu kan man uppleva problem i våra EXT-miljöer. Felsökning pågår. 

  4. De externa testmiljöerna är i full drift.

  5. Externa testmiljöer EXT5-EXT12.

    AFF 04020 som kontrollerar om organisationsnumret har ett giltigt status fungerar inte, felsökning pågår.