Externa testmiljöer

  1. De externa testmiljöerna är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem i våra EXT-miljöer. Felsökning pågår. 

  3. De externa testmiljöerna är i full drift.

  4. Externa testmiljöer EXT5-EXT12.

    AFF 04020 som kontrollerar om organisationsnumret har ett giltigt status fungerar inte, felsökning pågår.

  5. De externa testmiljöerna är i full drift.