Externa testmiljöer

  1. De externa testmiljöerna är i full drift.

  2. Vi upplever just nu problem med våra testmiljöer. Felsökning pågår. 

  3. De externa testmiljöerna är i full drift.

  4. Det går just nu inte att anropa djurtjänsterna i Externmiljöernas sekundära del (DB2), EXT 4-12.

    Felsökning pågår.

  5. De externa testmiljöerna är i full drift.