Externa testmiljöer

  1. De externa testmiljöerna är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva probem att nå våra miljöer. Felsökning pågår. 

  3. De externa testmiljöerna är i full drift.

  4. Just nu upplever vi åtkomstproblem till externa testmiljöer EXT5-12, felsökning pågår.

  5. De externa testmiljöerna är i full drift.