Driftinformation externa testmiljöer

2020-08-12 - 2020-08-13 Kl. 00:00 - 23:59 EXT05 - EXT10 samt EXT12

DB2:

2020-08-12
Nya scheman driftsätts i EXT05, EXT06, EXT07 och EXT12.

2020-08-13
Nya scheman driftsätts i EXT08, EXT09 och EXT10.

OBS! Under den tid som driftsättning pågår är miljöerna otillgängliga, alltså från 2020-08-12 – 2020-08-13.

För mer information:
https://samarbete.ehalsomyndigheten.se/Kundsamverkan/Testdata_och_miljoer/Informationsblad%20externmiljöer

2020-08-19 - 2020-08-20 Kl. 00:00 - 23:59 EXT05 - EXT10 samt EXT12

DB1:

2020-08-19
Nya scheman driftsätts i EXT05, EXT06, EXT07 och EXT12.

2020-08-20
Nya scheman driftsätts i EXT08, EXT09 och EXT10.

OBS! Under den tid som driftsättning pågår är miljöerna otillgängliga, alltså från 2020-08-19 – 2020-08-20.

För mer information https://samarbete.ehalsomyndigheten.se/Kundsamverkan/Testdata_och_miljoer/Informationsblad%20externmiljöer


Status för externa testmiljöer bevakas under kontorstid
8.00-16.00 vardagar (inte helger och röda dagar).