Driftinformation externa testmiljöer


Patchning av operativsystemet för våra externmiljöer

Observera: Nertid på de externa testmiljöerna DB1/X1 och DB2/X2

Vi kommer att installera en patchning av operativsystemet på servern på samtliga externa testmiljöers primära och sekundära delar DB1/X1 och DB2/X2.
Detta kommer att innebära nertid på en timme på samtliga testmiljöer.
Se nedan för dag och tid:

  • 2019-01-28
    07:00 – 08:00 EXT05-EXT06

  • 2019-01-29
    07:00 – 08:00 EXT07-EXT09

  • 2019-01-30
    07:00 – 08:00 EXT10-EXT12

Status för externa testmiljöer bevakas under kontorstid
8.00-16.00 vardagar (inte helger och röda dagar).