Driftinformation externa testmiljöer

2020-04-02 Kl. 10:00 - 14:00 EOL på 16.1

Alla 16.1-tjänster ska tas bort i externmiljöernas sekundära del (DB2). Denna miljö innehåller nuvarande versioner av myndighetens förtida installation. Aktörer och systemleverantörer kan verifiera att borttag av 16.1 inte påverkar deras system negativt. Externmiljöernas primära del (DB1) fortsätter att innehålla 16.1 och 17.1.


Status för externa testmiljöer bevakas under kontorstid
8.00-16.00 vardagar (inte helger och röda dagar).