Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten Covidbevis

E-hälsomyndigheten står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här tjänsten. På den här sidan beskrivs hur e-tjänsten Covidbevis uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av e-tjänsten Covidbevis uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

 • Rubriker
  Det finns rubriker som inte är kodade som rubriker och kan därför försvåra för som navigerar med hjälp av rubriker. Rubrikstrukturen kan på vissa ställen inte följa en strukturell och logisk följd.
 • HTML och Wai-aria
  För en personer som använder hjälpmedel kan vissa rubriker och andra element upplevas som otydliga och vissa delar av gränssnittet kan betraktas som onödigt omständligt att navigera igenom.
  Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en för en person som använder hjälpmedel.
 • Gränssnittet
  Det kan finnas saker i texten som kan upplevas onödigt svårläst om en användare väljer att justera avstånd i texten. Det förekommer att det blir överlappningar mellan texter, grafiska och interaktiva element på sidan.
 • Tangentbordsnavigering
  Det förekommer tabbstopp som gör att det inte går att navigera från ett element vid tangentbordsnavigering.
 • Knappar
  Det finns knappar som inte är strukturellt kodade som knappar.
 • Landmärken
  Det finns viktiga delar i gränssnittet som inte är kodade på så vis att de ingår som en del av webbsidan. Det kan göra det svårt för personer som använder någon typ av hjälpmedel att förstå innehållet som det är menat.

Så här har vi testat tjänsten

Redogörelsen är skapad 2021-07-01.

En intern granskning av E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis har gjorts.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-07-01.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.