Behandling av personuppgifter på ehalsomyndigheten.se

Vi behandlar vissa personuppgifter om dig som besöker webbplatsen ehalsomyndigheten.se. Här kan du läsa om behandlingen.

Varför behandlar vi personuppgifter om besökare?

För att kunna göra besöksuppföljning på webbplatsen behandlar myndigheten personuppgifter om webbplatsens besökare. Uppgifterna används av myndigheten för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?

IP-adress. Vidare avidentifieras uppgifterna vid datainsamlingen (så kallad IP-anonymisering), för att värna besökares integritet.

Med vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Myndighetens rättsliga grund för behandlingarna är att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras i 12 månader, därefter raderas de.

Kakor

Personuppgifterna samlas in med hjälp av så kallade kakor (cookies).

Om kakor på E-hälsomyndighetens webbplats

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

  • Varaktiga kakor är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används till exempel för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner om besökaren väljer att rensa bort kakor från webbläsaren.

  • Sessionskakor lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. De försvinner när besökaren stänger av sin webbläsare.

Om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats