saker_atkomst.png

Säker åtkomst för veterinärer

Alla veterinärer som förskriver e-recept är anslutna till eHälsomyndighetens tjänster, där recepten och personuppgifter för ägare lagras. Denna anslutning innebär att ni måste uppfylla vissa krav på säkerhet i era tekniska system.

Nu höjer vi säkerheten ytterligare och inför ett krav på det vi kallar Säker åtkomst. Efter november 2019 blir denna tekniska lösning det enda sättet att använda våra tjänster. Detta innebär att ni behöver göra vissa anpassningar och bli godkända för att kunna fortsätta använda dem.

Detta behöver ni göra

Bli godkända för åtkomst via Sambi

Er organisation behöver bli medlem i federationen Sambi. För att bli medlem tecknar ni avtal och genomgår en tillitsgranskning, där Sambi kontrollerar de delar av er verksamhet och dess tekniska system som rör identitets- och behörighetshantering. Syftet är att se till att er hantering av personuppgifter följer federationens krav, så att ni kan godkännas för att använda eHälsomyndighetens tjänster. Ni ansöker själva om att bli tillitsgranskade.

Tillitsgranskning via Sambi

Säkerställ åtkomst till tjänsten

System där ni själva ansvarar för driften:
Säkerställ att systemleverantören har utfört de tekniska anpassningar som krävs och blivit godkända av eHälsomyndigheten för anslutning till Säker åtkomst.

Därefter behöver ni konfigurera systemet så att det passar ihop med er infrastruktur samt kan kommunicera med eHälsomyndighetens produktionsmiljö.

System där någon annan ansvarar för driften:
Säkerställ att systemleverantören har utfört de tekniska anpassningar som krävs och blivit godkända av eHälsomyndigheten för anslutning till Säker åtkomst. Det gäller exempelvis system som Pascal, NPÖ samt förskrivningssystem köpta som tjänst.

Ingå eller uppdatera avtal

Ni måste ha ett giltigt avtal med Hälsomyndigheten som reglerar er anslutning till våra tjänster. Även om ni har avtal sedan tidigare behöver det uppdateras med information relaterad till Säker åtkomst och dataskyddsförordningen. Det enklaste sättet att teckna eller uppdatera ett avtal är att kontakta oss via e-post. Ange i ämnesraden vad ditt ärende gäller så hjälper vi dig vidare i processen.

Skriv till: registrator@ehalsomyndigheten.se

Vems är ansvaret?

Vem i verksamheten som har ansvar för uppdateringarna för Säker åtkomst beror dels på er organisationsform, dels på vilket slags system ni har för receptförskrivning. Om du driver egen praktik så är det ditt eget ansvar att se till att alla tre steg blir gjorda i tid. Allt måste vara klart senast i november 2019.

När det gäller den tekniska anpassningenberor ansvarsfördelningen på vad ni har för receptförskrivningssystem och vem som ansvarar för drift och förvaltning.

Utbildning och stöd

eHälsomyndigheten erbjuder ett antal kostnadsfria utbildningar om Säker åtkomst. På utbildningen får du en introduktion till åtkomstlösningen och hjälp i processen att bli tillitsgranskad.

Utbildningar om Säker åtkomst

Varför en ny åtkomstlösning?

eHälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (1996:1156) om receptregister
  • lag (2005:258) om läkemedelsförteckning
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst