Vårdaktör med köpt tjänst för webbaserat förskrivningsstöd

Här kan du läsa ett exempel på hur vår nya åtkomstlösning påverkar er som vårdaktör med en köpt tjänst för webbaserat förskrivningssystem, och vilka åtgärder som ni behöver genomföra.

Fråga

Jag arbetar på det privata vårdföretaget Vården A. I vår verksamhet använder vi oss av ett det webbaserade förskrivningsstödet Webbförskrivning som tillverkas av systemleverantören Vårdsystem XY. Vårdsystem AB ansvarar också för att tillhandahålla detta system till våra användare. Jag har förstått att det systemet använder sig av eHälsomyndighetens e-recepttjänster.

  1. Behöver vi i vår organisation Vården A göra något när det nu blir en ny åtkomstlösning hos er?
  2. I så fall, vad behöver vi göra?
  3. Behöver tillverkaren Vårdsystemet AB ta något i beaktande?

Svar

  1. Ja. Er organisation ska ansöka om medlemskap i Sambifederationen. Ni kommer att behöva vara medlem som användarorganisation. Eftersom ni inte ansvarar för att tillhandahålla tjänsten till era användare är ni således inte tjänsteleverantör. Ett medlemskap i Sambi innebär att Sambi tillitsgranskar den del av er organisation som rör identitets- och behörighetshantering.  Här kan du läsa mer om hur man blir medlem i Sambi
  2. Som användarorganisation ansvarar ni för att funktionerna e-legitimationsutfärdare, attribututgivare och identitetsintygsutgivare följer regelverket, antingen genom att ni själva eller en underleverantör tillhandahåller funktionerna. Resultatet av tillitsgranskningen kommer att visa på om ni på landstinget behöver vidta några ytterligare åtgärder. I grunden handlar det om mognadsgraden på er riskhantering och ert säkerhetsarbete. Här kan du läsa mer om hur en tillitsdeklaration går till.
  3. Eftersom ni har köpt en tjänst av er systemleverantör ”Vårdsystem AB” där de ansvarar för att tillhandahålla systemet till era användare är det troligtvis de som är tjänsteleverantör. I rollen som tjänsteleverantör behöver de bli medlem i Sambi. Dessutom måste de göra tekniska anpassningar av sitt system Webbförskrivning. Läs mer om de tekniska anpassningarna

Kontakta oss

E-post: nyatkomst@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00