saker_atkomst.png

Säker åtkomst för tjänsteleverantörer

Som tjänsteleverantör räknas ni som levererar tjänster för receptexpedition eller förskrivning av e-recept till läkare, tandläkare, veterinärer eller apotek som inte behöver installeras i kundens miljö.

Alla som tillhandahåller receptexpeditionssystem eller system för förskrivning av e-recept behöver se till att systemet är anpassat för Säker åtkomst, och alltså kan ansluta till eHälsomyndigheten på ett säkert sätt. Det är däremot systemleverantören, det vill säga den som utvecklar systemen, som ansvarar för att göra de tekniska anpassningar som krävs för att bli godkända av eHälsomyndigheten för anslutning.

Som tjänsteleverantör behöver ni alltså säkerställa att systemleverantören gjort de anpassningar som krävs. Ni behöver alltså inte göra några tekniska anpassningar för att systemet ska kunna anropa eHälsomyndigheten. Däremot kan ni behöva konfigurera systemet, så att det passar ihop med användarorganisationens infrastruktur samt kan kommunicera med eHälsomyndighetens produktionsmiljö.

Detta behöver ni göra

Genomgå en tillitsgranskning via Sambi

Ni behöver se till att ni blir granskade och godkända som tjänsteleverantör och medlem i federationen Sambi. Hur den processen går till beskrivs på Sambis webbplats (öppnas i nytt fönster).

Sätta systemet i produktion

Den tjänst som ni tillhandahåller behöver konfigureras så att systemet passar ihop med användarorganisationens infrastruktur och kan kommunicera med eHälsomyndighetens produktionsmiljö. 

Ingå eller uppdatera avtal

Ni som tjänsteleverantör måste ha ett giltigt avtal med eHälsomyndigheten. Även om ni har avtal sedan tidigare behöver det uppdateras med information relaterad till Säker åtkomst och dataskyddsförordningen. Det enklaste sättet att teckna eller uppdatera ett avtal med eHälsomyndigheten är att kontakta oss via e-post. Ange i ämnesraden vad ditt ärende gäller så hjälper vi dig vidare i processen.

Skriv till: registrator@ehalsomyndigheten.se

Utbildning och stöd

eHälsomyndigheten erbjuder ett antal kostnadsfria utbildningar om Säker åtkomst. På utbildningen får du en introduktion till åtkomstlösningen och hjälp i processen att bli tillitsgranskad.

Varför en ny åtkomstlösning?

eHälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (1996:1156) om receptregister
  • lag (2005:258) om läkemedelsförteckning
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst