Tillitsgranskning via Inera

Inera och eHälsomyndigheten har en överenskommelse som innebär att kommuner, regioner samt privata vårdgivare vars verksamhet är offentligt finansierad, kan få åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster via Inera, utan att vara medlem i Sambi. Anslutning via Inera ska ses som ett alternativ till medlemskap i federationen Sambi.

Organisationer som är kunder hos Inera har alltså möjligheten att ansluta till eHälsomyndighetens tjänster. Det innebär att anslutning även kan göras via Ineras infrastrukturtjänster Identifieringstjänst SITHS, Katalogtjänst HSA och Ineras IdP (Säkerhetstjänster-IdP) eller annan IdP som är godkänd av Inera. Tillitsramverk och anslutningsprocess för godkännande av annan IdP än Ineras, publiceras på Ineras webbplats (öppnas i nytt fönster). Tilliten inom Inera baseras på SITHS tillitsramverk, vilket innebär att alla organisationer som har tillitsgranskats av SITHS även är godkända av eHälsomyndigheten.

Mer information om Säker åtkomst via Inera publiceras på Ineras webbplats (öppnas i nytt fönster) respektive SKL:s webbplats (öppnas i nytt fönster).