Tillitsgranskning av vårdaktörer

Alla organisationer som använder eHälsomyndighetens tjänster för förskrivning eller hantering av e-recept behöver gå igenom en tillitsgranskning för att se till att verksamheten uppfyller eHälsomyndighetens säkerhetskrav. Även organisationer som har använt tjänsterna tidigare behöver granskas i samband med att Säker åtkomst införs i november 2019.

I en tillitsgranskning kontrolleras de delar av verksamheten och dess tekniska system som hanterar identitet och åtkomst. Syftet med tillitsgranskningen är att se till att respektive organisation uppfyller alla säkerhetskrav som behövs för att anropa eHälsomyndighetens tjänster.

Tillitsgranskning via Sambi eller Inera

Tillitsgranskningen görs inte av eHälsomyndigheten utan av en tredje part. Beroende på vilka infrastrukturtjänster ni använder, kan ni bli tillitsgranskade och godkända antingen av Sambi eller av Inera. Alla organisationer som använder eHälsomyndighetens tjänster för förskrivning eller hantering av e-recept kan ansluta via Sambi. Inera är ett alternativ för den som är kund hos Inera, det vill säga för organisationer som använder Ineras tjänster Identifieringstjänst SITHS, Katalogtjänst HSA och Ineras IdP (Säkerhetstjänster-IdP), eller annan IdP som är godkänd av Inera.

Tillitsgranskning via Sambi

Tillitsgranskning via Inera – för dig som är Inera-kund