Vad innebär den tekniska anpassningen?

De system som anropar eHälsomyndighetens tjänster behöver genomgå en teknisk anpassning i samband med att vi går över till Säker åtkomst under 2019. Anpassningen gör systemleverantören. Här beskriver vi vad som krävs.

Den tekniska anpassningen för Säker åtkomst innebär två saker:

  • Kommunikation mot våra tjänster ska ske över kanal med dubbelriktade certifikat (Mutual TLS).
  • Den biljett som gäller för den nya åtkomstlösningen är en SAML-biljett (ett identitetsintyg) och innehåller bara attribut för behörighet och spårbarhet (apotekens GLN-kod, vårdgivare, person-ID, yrkesroll och förskrivarkod etc). Övriga relevanta attribut som tidigare fanns i biljetten har flyttats ned till tjänstens meddelande.

Specifikationer av vad det här innebär finns att tillgå i release notes för den externa uppgraderingen 17.1 som finns publicerade på eHälsomyndighetens kundyta. För att få tillgång till den behöver du kontakta oss: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster

Åtkomsten till eHälsomyndighetens bastjänster ges baserat på attribut i biljetten. Attributen kan vara personliga samt kopplade till användarens uppdrag eller anställning. När någon gör ett tjänsteanrop förmedlas dennes attribut till eHälsomyndighetens system, som omsätts till en eller flera roller för kontroll av användarens behörighet.

På eHälsomyndighetens kundyta finns beskrivning av attribut och roller. För att få tillgång till den behöver du kontakta oss: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Kontakta oss

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00