saker_atkomst.png

Säker åtkomst för systemleverantörer

Alla som utvecklar receptexpeditionssystem eller system för förskrivning av e-recept behöver se till att deras system är anpassat för Säker åtkomst, och alltså kan ansluta till myndigheten på ett säkert sätt. Både gamla och nya systemleverantörer behöver göra anpassningar och godkännas av eHälsomyndigheten för att kunna ansluta till våra tjänster efter november 2019.

Som systemleverantör räknas ni som utvecklar system för receptexpedition eller förskrivning av e-recept till läkare, tandläkare, veterinärer eller apotek.

Detta behöver ni göra

Teknisk anpassning av era system

De system som ni tillverkar för receptexpedition eller förskrivning av e-recept behöver en teknisk anpassning för att fungera med våra tjänster i fortsättningen. De formella kraven för den tekniska anpassningen beskrivs närmare här:

Vad innebär den tekniska anpassningen?

Få systemet godkänt av eHälsomyndigheten

Den tekniska anpassningen måste även godkännas av eHälsomyndigheten. Det slutliga godkännandet betyder att myndigheten bedömer att ert system kan läsa och leverera information på ett korrekt och säkert sätt. För att ge er rätt förutsättningar från början vill vi gärna att ni kontaktar oss redan när ni startar utvecklingen av ett nytt system eller innan ni ska göra förändringar i ett befintligt system.

Så går godkännandeprocessen till

Utbildning och stöd

eHälsomyndigheten erbjuder ett antal kostnadsfria utbildningar om Säker åtkomst. På utbildningen får du en introduktion till åtkomstlösningen och hjälp i processen att bli tillitsgranskad.

Utbildningar om Säker åtkomst

Varför en ny åtkomstlösning?

eHälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det handlar också om att våra tjänster ska efterleva ett antal lagkrav på området. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (1996:1156) om receptregister
  • lag (2005:258) om läkemedelsförteckning
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvaliteten på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst