Leverantör av receptexpeditionssystem

Här kan du läsa ett exempel på hur vår nya åtkomstlösning påverkar dig som är leverantör av ett receptexpeditionssystem och vilka åtgärder ni behöver genomföra.

Fråga

Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Apotekssystem AB. Vårt receptexpeditionssystem E-receptet används hos ett antal apoteksaktörer, både stora och små.

  1. Behöver vi i vår organisation göra något när det nu blir en ny åtkomstlösning hos er?
  2. Hur mycket arbete kan det röra sig om?
  3. Var kan vi få hjälp med de tekniska anpassningarna när vi har frågor, vilken typ av hjälp kan vi få, och var kan vi läsa mer om vad som krävs?
  4. Stämmer det att vi inte behöver vara med i Sambi? 

Svar

  1. Ja, ni som systemleverantör kommer att behöva göra en teknisk anpassning av ert system. Läs mer om den tekniska anpassningen
  2. Hur mycket arbete det rör sig om för att genomföra de tekniska anpassningarna är svårt att svara på och beror till stor del på hur det specifika systemet är utformat
  3. För att få hjälp med de tekniska anpassningarna rekommenderar vi först och främst att ni använder er av vår kostnadsfria utvecklarsupport. Det går också bra att kontakta oss för att få hjälp med att förstå de tekniska kraven.
  4. Om ni som systemleverantör enbart säljer en produkt och inte ansvarar för att tillhandahålla systemet till användarna behöver inte bli medlem i Sambi. Om ni däremot, till exempel genom en tjänst, tillhandahåller systemet åt era kunder/användarna får ni rollen som tjänsteleverantör. Som tjänsteleverantör måste ni bli granskade av och medlem i Sambi. Här kan du läsa mer om hur det går till

Kontakta oss

E-post: nyatkomst@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00