Apoteksaktör som använder tjänst för receptexpedition

Här kan du läsa ett exempel på hur vår nya åtkomstlösning påverkar dig som är apoteksaktör som använder en tjänst för receptexpedition och vilka åtgärder som ni behöver genomföra.

Fråga

Jag arbetar som på Apoteket XYZ. I vår verksamhet använder vi oss av en tjänst för receptexpedition som tillhandhålls av systemleverantören Expeditionssystem AB. Jag har förstått att systemet använder sig av eHälsomyndighetens e-recepttjänster.

  1. Behöver vi på apoteket göra något när det nu blir en ny åtkomstlösning hos er?
  2. I så fall, vad behöver vi göra?
  3. Behöver tillverkaren av systemet ta något i beaktande?

Svar

  1. Apoteket XYZ ska ansöka om medlemskap i federationen Sambi. Ni kommer att behöva vara medlem som användarorganisation. Eftersom ni själva inte ansvarar för att tillhandahålla tjänsten till era användare är ni således inte tjänsteleverantör. Ett medlemskap i Sambi innebär att Sambi tillitsgranskar den del av er organisation som rör identitets- och behörighetshantering. Här kan du läsa mer om hur man blir medlem i Sambi
  2. Som användarorganisation ansvarar ni för att funktionerna e-legitimationsutfärdare, attribututgivare och identitetsintygsutgivare följer regelverket, antingen genom att ni själva eller en underleverantör tillhandahåller funktionerna. Resultatet av tillitsgranskningen kommer att visa på om ni på landstinget behöver vidta några ytterligare åtgärder. I grunden handlar det om mognadsgraden på er riskhantering och ert säkerhetsarbete. Här kan du läsa mer om hur en tillitsdeklaration går till.
  3. Eftersom ni har köpt en tjänst av er systemleverantör Expeditionssystem AB, där de ansvarar för att tillhandahålla systemet till era användare, är det troligtvis de som är tjänsteleverantör. I rollen som tjänsteleverantör behöver de bli medlem i Sambi. Dessutom måste de göra tekniska anpassningar av sina system. Läs mer om den tekniska anpassningen

Kontakta oss

E-post: nyatkomst@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00