Apoteksaktör med inköpt receptexpeditionssystem

Här kan du läsa ett exempel på hur vår nya åtkomstlösning påverkar dig som är apoteksaktör med ett inköpt receptexpeditionssystem och vilka åtgärder ni behöver genomföra.

Fråga

Jag arbetar som IT-säkerhetsansvarig på Apoteket ÅÄÖ. I vår verksamhet använder vi oss av receptexpeditionssystemet E-receptet som tillverkas av systemleverantören Apotekssystem AB. Jag har förstått att systemet använder sig av eHälsomyndighetens e-recepttjänster.

  1. Behöver vi på apoteket göra något när det nu blir en ny åtkomstlösning hos er?
  2. I så fall, vad behöver vi göra?
  3. Behöver tillverkaren av systemet ta något i beaktande?

Svar

  1. Apoteket ÅÄÖ ska ansöka om medlemskap i federationen Sambi. Ni kommer att behöva vara medlem som användarorganisation, men eftersom det receptexpeditionssystem ni använder är en köpt produkt som ni (apoteket) ansvarar för att tillhandahålla era användare, har ni även rollen som tjänsteleverantör. Ett medlemskap i Sambi innebär att Sambi tillitsgranskar den del av er organisation som rör identitets- och behörighetshantering. Här kan du läsa mer om hur man blir medlem i Sambi
  2. Som användarorganisation ansvarar ni för att funktionerna e-legitimationsutfärdare, attribututgivare och identitetsintygsutgivare följer regelverket, antingen genom att ni själva eller en underleverantör tillhandahåller funktionerna. Resultatet av tillitsgranskningen kommer att visa på om ni på landstinget behöver vidta några ytterligare åtgärder. I grunden handlar det om mognadsgraden på er riskhantering och ert säkerhetsarbete. Här kan du läsa mer om hur en tillitsdeklaration går till.
  3. Eftersom ni som, Apoteket ÅÄÖ, innehar rollen som tjänsteleverantör behöver er systemleverantör inte bli medlem i Sambi. Däremot måste de göra tekniska anpassningar av systemet E-receptet. Läs mer om den tekniska anpassningen

Kontakta oss

E-post: nyatkomst@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00