Sa¦êker_a¦ètkomst.png

Säker åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster

eHälsomyndigheten tillhandahåller ett antal tjänster till vård- och apoteksaktörer. Tjänsterna är till för att underlätta informationsutbytet mellan olika verksamheter. Det gäller till exempel tjänster och register som används vid förskrivning och expediering av e-recept.

Informationen i dessa tjänster och system innehåller känsliga personuppgifter. Därför måste både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav. De senaste åren har säkerhetskraven höjts ytterligare och vi har infört en ny åtkomstlösning som vi kallar Säker åtkomst.

Detta gör vi för att säkerställa identitets- och behörighetshantering, dvs att rätt person får åtkomst till rätt information. Syftet är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet, genom en säkrare hantering av personuppgifter.

Vad behöver ni göra?

Säker åtkomst innebär att alla som i fortsättningen ska använda våra tjänster behöver genomföra vissa tekniska och administrativa förändringar. Här kan du läsa mer om vad ni behöver göra för att kunna fortsätta använda våra tjänster efter november 2019.

 • Apoteksaktör
  Du som bedriver apoteksverksamhet.
 • Vårdgivare
  Du som bedriver vårdverksamhet, oavsett om det är inom en region eller kommun, i privat eller i upphandlad form. Hit räknas även tandläkare.
 • Veterinär
  Du som förskriver e-recept för djur.
 • Systemleverantör
  Du som utvecklar till exempel receptexpeditionssystem eller system för förskrivning av e-recept.
 • Leverantör av e-tjänst
  Du som tillhandahåller en e-tjänst för receptexpedition eller förskrivning.

Varför en ny åtkomstlösning?

eHälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det gäller framför allt dessa:

 • lag (1996:1156) om receptregister
 • lag (2015:258) om läkemedelsförteckning
 • EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvantiteter på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst 

Utbildningar

Det finns två olika utbildningar: en grundutbildning om Säker åtkomst och tillitsgranskning och en mer tekniskt inriktad genomgång för dig som ska genomföra den tekniska anpassningen.

I kalendern till höger kan du se när utbildningarna äger rum. Kalendern uppdateras löpande.

Anmäl dig via anmälningsformuläret och välj det datum du vill delta. När din anmälan kommit in till oss skickar vi en bekräftelse och mer information till dig.

Kurs: Introduktion och tillitsgranskning via Sambi

Kursen introduktion och tillitsgranskning är 1,5 timme lång och vänder sig till dig som exempelvis är ansvarig för recepttjänster, verksamhetsansvarig eller ansvarig inom it eller informationssäkerhet.

Kursen är öppen för alla verksamheter som direkt berörs av Säker åtkomst: apotek, vårdgivare, tandläkare och veterinärer samt systemleverantörer som erbjuder system för förskrivning och receptexpedition.

Kursbeskrivning: Introduktion till Säker åtkomst (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kurs: Teknisk genomgång online

Kursen teknisk genomgång vänder sig till dig som tekniskt ska göra anpassningen till den nya åtkomstlösningen och vill veta mer om hur det fungerar. Kursen ges via Skype och är i två delar. Du väljer själv om du bara vill gå den första delen eller båda.

Den första delen av kursen är två timmar lång. Här får alla som anmält sig en gemensam genomgång, där vi går igenom federationen Sambi och SAML-profiler, val av produkt/lösning för att skapa SAML-biljett och en demo av SimpleSAML.

Den andra delen är valfri och innebär att du/din organisation kan boka en timme för en enskild genomgång där ni kan ställa frågor som rör ert arbete specifikt.