Illustration man med nyckel

Säker åtkomst till våra tjänster

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett antal tjänster till vård- och apoteksaktörer. Tjänsterna är till för att underlätta informationsutbytet mellan olika verksamheter. Det gäller till exempel tjänster och register som används vid förskrivning och expedition av e-recept.

Informationen i dessa tjänster och system innehåller känsliga personuppgifter. Därför måste både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav. De senaste åren har säkerhetskraven höjts ytterligare och vi har infört en ny åtkomstlösning som vi kallar Säker åtkomst.

Detta gör vi för att säkerställa identitets- och behörighetshantering, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information. Syftet är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet, genom en säkrare hantering av personuppgifter.

Vad behöver ni göra?

Säker åtkomst innebär att alla som i fortsättningen ska använda våra tjänster behöver genomföra vissa tekniska och administrativa förändringar. Här kan du läsa om vad förändringarna innebär för din verksamhet.

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det gäller framför allt dessa:

  • lag (1996:1156) om receptregister
  • lag (2015:258) om läkemedelsförteckning
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvantiteter på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst