Sa¦êker_a¦ètkomst.png

Säker åtkomst till våra tjänster

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett antal tjänster till vård- och apoteksaktörer. Tjänsterna är till för att underlätta informationsutbytet mellan olika verksamheter. Det gäller till exempel tjänster och register som används vid förskrivning och expediering av e-recept.

Informationen i dessa tjänster och system innehåller känsliga personuppgifter. Därför måste både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav. De senaste åren har säkerhetskraven höjts ytterligare och vi har infört en ny åtkomstlösning som vi kallar Säker åtkomst.

Detta gör vi för att säkerställa identitets- och behörighetshantering, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information. Syftet är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet, genom en säkrare hantering av personuppgifter.

Vad behöver ni göra?

Säker åtkomst innebär att alla som i fortsättningen ska använda våra tjänster behöver genomföra vissa tekniska och administrativa förändringar. 

Det innebär bland annat att bli granskad och godkänd av en operatör. I dag finns två operatörer att välja på; Sambi från Internetstiftelsen och Inera. Ineras alternativ gäller endast för kommuner, regioner samt verksamhet som är offentligt finansierad.

Anpassningen till Säker åtkomst måste ske senast vid anslutning till versionspaket 20.1, som inkluderar Nationella läkemedelslistan, senast den 1 juni 2022. Här kan du läsa mer om vad ni behöver göra.

 • Apoteksaktör
  Du som bedriver apoteksverksamhet.
 • Vårdgivare
  Du som bedriver vårdverksamhet, oavsett om det är inom en region eller kommun, i privat eller i upphandlad form. Hit räknas även tandläkare.
 • Veterinär
  Du som förskriver e-recept för djur.
 • Systemleverantör
  Du som utvecklar till exempel receptexpeditionssystem eller system för förskrivning av e-recept.
 • Leverantör av e-tjänst
  Du som tillhandahåller en e-tjänst för receptexpedition eller förskrivning.

Varför en ny åtkomstlösning?

E-hälsomyndigheten inför Säker åtkomst för att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter, och på så vis skydda medborgarnas integritet. Det gäller framför allt dessa:

 • lag (1996:1156) om receptregister
 • lag (2015:258) om läkemedelsförteckning
 • EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Sammanfattningsvis berör dessa lagar kvantiteter på elektroniska identiteter, standardisering av säkerhetsrelaterad information som utbyts samt generella krav på informationssäkerhet.

Läs mer om bakgrunden till Säker åtkomst