Juridik illustration

Teckna och uppdatera avtal

E-hälsomyndigheten har anpassat avtalen för anslutning till vård och apotekstjänster för att spegla ny eller ändrad lagstiftning som berör E-hälsomyndighetens register och tjänster. Anpassningen syftar också till att säkerställa att myndighetens villkor för anslutning är uppdaterade och i enlighet med gällande krav och rutiner. Den nya strukturen förenklar hanteringen vid avtalstecknandet och bidrar till ökad transparens. E-hälsomyndigheten tar höjd för de ändringar och anpassningar som behöver göras med anledning av införandet av den Nationella läkemedelslistan den 1 maj 2021.

Alla aktörer som ansluter och har åtkomst till E-hälsomyndighetens register och tjänster måste teckna huvudavtal om anslutning och godkänna de allmänna villkor som är tillämpliga för aktören i fråga. Även organisationer som tillverkar och utvecklar it-system som är avsedda att anslutas till E-hälsomyndigheten måste teckna avtal och godkänna tillämpliga allmänna villkor.

Avtalsstruktur och avtalsvillkor

Avtalsvillkoren har anpassats utifrån den roll som respektive aktör har. Allmänna villkor finns för:

 • Användarorganisationer som är apotek
 • Användarorganisationer som är vårdgivare
 • Leverantör av e-tjänst
 • Leverantör av e-tjänst med anslutna användarorganisationer
 • Systemleverantörer

Process för att teckna avtal

 1. Aktör tar del av allmänna villkor om tjänsten samt relevanta bilagor, såsom handboken och personuppgiftsbiträdesavtal.
 2. Aktör fyller i ”Huvudavtal – anslutning till vård- och apotekstjänster” och skickar in avtalet till eHälsomyndigheten på angiven adress.
 3. E-hälsomyndigheten kvalitetssäkrar inkommet avtal genom olika kontroller.
 4. Avtalspart godkänns.

Avtalstecknandet är endast en del i processen för att få åtkomst till myndighetens tjänster. Utöver detta kan det krävas att aktören genomgått myndighetens godkännande och anslutningsprocess beroende på vilken typ av aktör som är avtalspart.

Läs om hur du ansluter till våra tjänster

Ta del av allmänna villkor här

Ladda ner och skriv ut huvudavtal för anslutning till vård- och apotekstjänster

Huvudavtalet gäller för alla aktörskategorier.

Ta del av de allmänna villkor som gäller för er aktörskategori. I huvudavtalet kryssar ni för den eller de aktörskategorier ni representerar och godkänner därigenom de tillämpliga villkoren. 

 • Användarorganisationer som även är leverantör av e-tjänst behöver endast teckna avtal för användarorganisation.
 • Användarorganisationer som även är systemleverantör behöver kryssa i och ange att ni tagit del av villkoren som gäller för både användarorganisation och systemleverantör.
 • Systemleverantörer som även tillhandahåller sitt system som en e‑tjänst behöver kryssa i och ange att ni tagit del av villkoren som gäller för både systemleverantör och leverantör av e-tjänst.

Påskrivet avtal skickas med post till:

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Kontakta oss

Har du frågor om avtalstecknande eller vill diskutera vad som gäller för just din organisation?

Kontakta kundsamverkan via telefon: 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se