Vad innebär den tekniska anpassningen?

De system som anropar våra tjänster behöver genomgå en teknisk anpassning. Här kan du läsa mer om vad den tekniska anpassningen innebär.

Den tekniska anpassningen innebär två saker:

 • Kommunikation mot våra tjänster ska ske över kanal med dubbelriktade certifikat (Mutual TLS).
 • Den biljett som gäller för den nya åtkomstlösningen är en SAML-biljett (ett identitetsintyg) precis som tidigare, men innehåller bara attribut för behörighet och spårbarhet (apotekens GLN-kod, vårdgivare, person-ID, yrkesroll och förskrivarkod). Övriga relevanta attribut som tidigare fanns i biljetten har flyttats ned till tjänstens meddelande.

Specifikationer över vilka förändringar det innebär finns att tillgå i release notes för den externa uppgraderingen 17.1 som finns publicerade på vår externa kundyta. För att få tillgång till kundytan behöver du kontakta oss.

Rollbaserad åtkomst

Åtkomst till E-hälsomyndighetens bastjänster sker baserat på roller. Dessa sätts utifrån personliga attribut samt attribut kopplade till användarens uppdrag eller anställning. När någon gör ett tjänsteanrop förmedlas dennes attribut till eHälsomyndighetens system och användarens behörighet kontrolleras.

Här hittar du tabeller över olika attribut:

Följande roller finns definierade för åtkomst:

 • Farmaceut öppenvårdsapotek
 • Apotekspersonal öppenvårdsapotek
 • Förskrivare
 • Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska
 • Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut
 • Administratör av dospatientuppgifter
 • Veterinär
 • Privatperson
 • Maskinanvändare

Här hittar du en fullständig beskrivning av de attribut och roller som ger tillgång till eHälsomyndighetens tjänster (pdf, öppnas i nytt fönster).

Få hjälp med anpassningen

För att få hjälp med de tekniska anpassningarna rekommenderar vi att ni använder den utvecklarssupport som vi tar fram under hösten. Det går också bra att kontakta oss för att få hjälp att förstå de tekniska kraven.

Kontakta oss

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00