Produktansvarig hos en vårdsystemleverantör

Har kan du läsa ett exempel på hur vår nya åtkomstlösning påverkar dig som systemleverantör och vilka åtgärder som du behöver genomföra.

Fråga

Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Vårdsystem AB. Vårt journalsystem Vårdsystemet används hos ett antal landsting. Det används också hos några privata vårdaktörer, då i en något nerskalad version. Vi kommer nu att behöva göra tekniska anpassningar för er nya åtkomstlösning.

  • Vad innebär de tekniska anpassningarna, hur mycket arbete kan det röra sig om?
  • Var kan vi få hjälp med de tekniska anpassningarna när vi har frågor, vilken typ av hjälp kan vi få, och var kan vi läsa mer om vad som krävs
  • Stämmer det att vi inte behöver vara med i Sambi? 

Svar

  • För en systemleverantör innebär de tekniska anpassningarna två saker, dels att kommunikation ska ske över kanal med dubbelriktade certifikat (Mutual TLS) och dels att de attribut som tidigare fanns i identitetsintyget flyttas ner till payloaden. Specifikationer över detta finns att tillgå i release notes för den externa uppgraderingen 17.1 som finns publicerade på eHälsomyndighetens externa kundyta. För att få tillgång till kundytan behöver du kontakta oss.

  • Hur mycket arbete det rör sig om för att genomföra de tekniska anpassningara är svårt att svara på och beror till stor del på hur det specifika systemet är utformat.

  • För att få hjälp med de tekniska anpassningarna rekommenderar vi först och främst att ni deltar i våra kostnadsfria utbildningar. Det går också bra att kontakta oss för att få hjälp med att förstå de tekniska kraven.

  • Som systemleverantör behöver ni inte vara medlem i Sambi. 

Kontakta oss

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00