Vid eventuella störningar i recepttjänsten

eHälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i eHälsomyndighetens tjänster skulle uppstå påverkar det möjligheterna hämta ut receptbelagda läkemedel. Därför vill vi ge följande information till patienter/apotekskunder:

  • Du som regelbundet använder receptbelagda läkemedel, se i god tid till att hämta ut dina läkemedel så riskerar du inte att stå utan vid ett eventuellt driftstopp.
  • Om du ändå glömt att hämta ut ditt läkemedel, fundera på om du kan du klara dig utan en dag. Vänta några timmar med ditt apoteksbesök. Håll dig gärna uppdaterad via vår driftinformation.
  • Om du har fått förskrivet läkemedel idag, och apoteket inte kan lämna ut ditt receptbelagda läkemedel på grund av störningar i eHälsomyndighetens recepttjänst, vänta några timmar. Håll dig gärna uppdaterad via vår driftinformation.
  • I händelse av stopp i recepttjänsten har apoteken i undantagsfall möjlighet att ta kontakt med förskrivaren via telefon och sedan hjälpa kunden och lämna ut läkemedlet. Notera att dessa så kallade reservrutiner enbart används i undantagsfall när farmaceuten på apoteket bedömer att det är möjligt och/eller absolut nödvändigt.

När ska du ta kontakt med vården?

Om du är akut sjuk, eller blir akut sjuk på grund av att du inte får tag i nödvändiga mediciner, kontakta hälso- och sjukvården, telefon 1177, eller uppsök sjukhus alternativt vårdcentral. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Du som arbetar på apotek

Om eHälsomyndighetens recepttjänster inte fungerar, har samtliga apoteksaktörer egna reservrutiner för hur du som farmaceut ska agera. I händelse av störningar i recepttjänsten, håll dig gärna uppdaterad via vår driftinformation.