Öppna ny verksamhet som ska skicka e-recept

Om du ska öppna ny vårdverksamhet som ska skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av E-hälsomyndigheten.

Utöver detta krävs det ett avtal med myndigheten och en teknisk anslutning.

För att få mer information om vad som gäller just din organisation, kontakta oss via registrator@ehälsomyndigheten.se. Ange vad ditt ärende gäller så hjälper vi dig vidare i processen.

Myndigheten lanserar även en ny åtkomstlösning för att höja säkerheten i våra it-system och register. Det påverkar dig som är veterinär, vårdaktör, apoteksaktör och systemleverantör. Innan november 2019 behöver din organisation teckna avtal med oss, bli medlem i federationen Sambi och göra tekniska anpassningar. Klicka på länken nedan för att läsa mer om åtkomstlösningen och den hjälp ni kan få för att hinna vidta rätt åtgärder.

Läs mer om åtkomstlösningen

Lista på system som är godkända för anslutning till våra tjänster