Öppna ny verksamhet som ska skicka e-recept

Om du ska öppna ny vårdverksamhet som ska skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av E-hälsomyndigheten.

Utöver detta krävs det ett avtal med myndigheten och en teknisk anslutning.

För att få mer information om vad som gäller just din organisation, kontakta oss via registrator@ehälsomyndigheten.se. Ange vad ditt ärende gäller så hjälper vi dig vidare i processen.

Lista på system som är godkända för anslutning till våra tjänster