Illustration ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster

Öppna ny apoteksverksamhet

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten. Ett öppenvårdsapotek måste också uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till E-hälsomyndigheten.

Så här går det till

 1. Kontakta Läkemedelsverket

  Först och främst behöver du ett tillstånd från Läkemedelsverket. Kontakta Läkemedelsverket för att komma vidare i processen.

  Läs mer om tillstånd från Läkemedelsverket

 2. Kontakta E-hälsomyndigheten

  Parallellt med din kontakt med Läkemedelsverket behöver du kontakta oss på eHälsomyndigheten. Då förklarar vi vår process och hjälper er att upprätta de intyg som ni behöver i er tillståndsprocess hos Läkemedelsverket. 

  Läs mer om intyg från E-hälsomyndigheten nedan.

 3. Kontakta Inera

  Steg tre i processen är att skapa en teknisk anslutning. För att kunna ansluta behöver ni ha en Sjunet-förbindelse. Den beställer du via Inera.

  Beställ Sjunet-förbindelse från Inera

Få intyg från E-hälsomyndigheten

För att vi på E-hälsomyndigheten ska kunna utfärda de intyg ni behöver måste du göra följande:

 • Ta reda på vilket receptexpeditionssystem ni ska använda er av.  
 • Skaffa en GLN-kod (ett nummer som används för att identifiera en plats eller ett företag).

Under processens gång tecknar vi även ett avtal mellan E-hälsomyndigheten och er verksamhet.

Fyll i denna mall och skicka till registrator@ehalsomyndigheten.se

Lista på system som är godkända för anslutning till våra tjänster

Skaffa GLN-kod


Öppna nytt apotek i ett befintligt bolag

Om du redan har ett befintligt bolag som har avtal med E-hälsomyndigheten och vill öppna ett nytt apotek inom bolaget behöver inga nya avtal skrivas med oss. I övrigt gäller samma process som för att öppna ny apoteksverksamhet, ni behöver ett tillstånd från Läkemedelsverket, intyg från E-hälsomyndigheten, ett godkänt receptexpeditionssystem och GLN-kod. För mer information se processen ovan.