Öppna ny apoteksverksamhet

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten. Ett öppenvårdsapotek måste också uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till eHälsomyndigheten.

Så här går det till

Kontakta Läkemedelsverket

Först och främst behöver du ett tillstånd från Läkemedelsverket. Kontakta Läkemedelsverket för att komma vidare i processen.

Läs mer om tillstånd från Läkemedelsverket

Kontakta eHälsomyndigheten

Parallellt med din kontakt med Läkemedelsverket behöver du kontakta oss på eHälsomyndigheten. Då oss förklarar vi vår process och hjälper er att upprätta de intyg som ni behöver i er tillståndsprocess hos Läkemedelsverket. 

Läs mer om intyg från eHälsomyndigheten

Kontakta Inera

Steg tre i processen är att skapa en teknisk anslutning. För att kunna ansluta behöver ni ha en Sjunet-förbindelse. Den beställer du via Inera.

Beställ Sjunet-förbindelse från Inera

Få intyg från eHälsomyndigheten

För att vi på eHälsomyndigheten ska kunna utfärda de intyg ni behöver måste du göra följande:

  • Ta reda på vilket receptexpeditionssystem ni ska använda er av.  
  • Skaffa en GLN-kod (ett nummer som används för att identifiera en plats eller ett företag).

Under processens gång tecknar vi även ett avtal mellan eHälsomyndigheten och er verksamhet.

Lista över de receptexpeditionssystem som är godkända för anslutning till eHälsomyndighetens tjänster idag

Skaffa GLN-kod


Öppna nytt apotek i ett befintligt bolag

Om du redan har ett befintligt bolag som har avtal med eHälsomyndigheten och vill öppna ett nytt apotek inom bolaget behöver inga nya avtal skrivas med oss. I övrigt gäller samma process som för att öppna ny apoteksverksamhet, ni behöver ett tillstånd från Läkemedelsverket, intyg från eHälsomyndigheten, ett godkänt receptexpeditionssystem och GLN-kod. För mer information se processen ovan.
 


Öppna ny vårdverksamhet som ska skicka e-recept

Om du ska öppna ny vårdverksamhet/vårdföretag som ska skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av eHälsomyndigheten.

Se vilka system som idag är godkända för att skicka e-recept.

Utöver detta krävs det i vissa fall ett avtal med myndigheten och en teknisk anslutning. För att få mer information om vad som gäller just din organisation, kontakta oss via registrator@ehälsomyndigheten.se. Ange vad ditt ärende gäller så hjälper vi dig vidare i processen.