handboken.png

Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken samlar den information som behövs för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.


Handbok för vård och apotekstjänster

Handboken samlar teknisk och verksamhetsnära information om de API:er som E-hälsomyndigheten tillhandahåller.

Vem riktar sig handboken till?

Handboken riktar sig till aktörer som kravställer, beställer, utvecklar och testar de externa system som nyttjar API:erna för att ge behöriga användare åtkomst till myndighetens register.

Två versionspaket

E-hälsomyndigheten har byggt en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kommunicera med varandra. I versionspaket 21 har delsystemen Receptregistret och Läkemedelsförteckningen flyttats till Nationella läkemedelslistan. För de aktörer som fortfarande är anslutna genom versionspaket 17.1 sker kommunikation via Transformatorn mellan STP-plattformen och ECP-plattformen.

Vilken handbok ska jag välja?

För nyutveckling och för att uppgradering mot ECP-plattformen och FHIR är det den nya handboken som gäller det vill säga versionspaket 21.

För uppdateringar som sker på den version som är kopplad till STP-plattformen (tidigare 17.1-versionspaket) kommer fortsättningsvis beskrivas i handboken för versionspaket 17.1. Ingen nyutveckling får ske mot denna handbok.

Hur får jag tillgång till handboken?

Den nya handboken är öppen för alla, och du behöver inte något konto för att använda den.