Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken för vård och apotek samlar all information som behövs för att våra produkter och tjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.

Här hittar du handboken för våra produkter och tjänster. Handboken är webbaserad för att du ska få en bra överblick, kunna söka efter relevant innehåll och se uppdateringar och versioner. Vi uppdaterar handboken löpande. De senaste uppdateringarna hittar du på sidan Anslut och utveckla.

Om du har frågor om handboken, hör av dig till oss. 

  • Hur får jag tillgång till handboken?

    Kontakta oss via e-post: registrator@ehalsomyndigheten.se.

  • För vilka målgrupper finns handboken?

    Handboken kan användas av vårdaktörer med it-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster samt systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa it-system. Den kan också användas av apoteksaktörer (tillståndsinnehavare för ett eller flera öppenvårdsapotek) med it-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster och systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa it-system.

  • Hur ofta uppdateras handboken?

    Handboken förbättras och uppdateras löpande. Här på webbplatsen lyfter vi fram de senaste uppdateringarna under Anslut och utveckla.

Logga in