Forum för utveckling och samverkan

Aktörsmöte apotek

Syfte

Aktörsmöte apotek är ett möte som eHälsomyndigheten i överenskommelse med Sveriges Apoteksförening arrangerar för aktörer på den svenska apoteksmarknaden. Syftet med mötet är att vi informerar och för dialog om pågående arbeten och initiativ inom myndigheten.

Deltagare

Apoteksaktörer.

Frekvens

Aktörsmötet hålls fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. eHälsomyndigheten ansvarar för genomförande och samordning.

Aktuella datum

  • Tisdag 20 september 2016
  • Tisdag 29 november 2016
Anmäl intresse

Operativ samverkan vård

Syfte

Operativ samverkan vård är den primära kanalen för eHälsomyndighetens informationsbehov gentemot vårdaktörer som använder våra tjänster.

Syftet med mötet är att vi informerar och för dialog om pågående arbeten och initiativ inom myndigheten.

Deltagare

Representanter från landsting, regioner, Sveriges apoteksförening och Inera.

Frekvens

Operativ samverkan hålls fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. eHälsomyndigheten ansvarar för genomförande och samordning.

Aktuella datum

  • Inga planerade möten.
Anmäl intresse

Referensgrupp apotek

Syfte

Referensgrupp apotek är ett forum som eHälsomyndigheten i överenskommelse med Sveriges Apoteksförening arrangerar för aktörer på den svenska apoteksmarknaden. Syftet med mötet är att samverka kring funktionella förändringar i myndighetens tjänster.

Deltagare

Apoteksaktörer. Nuvarande deltagare är representanter utsedda av Sveriges Apoteksförening. Om du önskar delta, kontakta Sveriges Apoteksförening.  

Frekvens

Referensgruppen hålls fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. eHälsomyndigheten ansvarar för genomförande och samordning.

Aktuella datum

  • Torsdag 6 oktober 2016
  • Torsdag 1 december 2016
Anmäl intresse

Operativt integrationsforum apotek

Syfte

Operativt integrationsforum apotek är ett forum för dialog mellan aktörer och systemtillverkare på apoteksmarknaden och eHälsomyndigheten. Syftet med forumet är att diskutera operativa frågeställningar som har sitt ursprung i tjänsteintegrationen.

Deltagare

Aktörer och systemtillverkare på apoteksmarknaden som utvecklar/förvaltar system med tjänsteintegration mot myndighetens tekniska tjänster.

Frekvens

Fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. eHälsomyndigheten ansvarar för genomförande och samordning.

Aktuella datum

  • Tisdag 11 oktober 2016
Anmäl intresse

Strategiskt integrationsforum apotek

Syfte

Strategiskt integrationsforum apotek är ett forum för dialog mellan aktörer och systemtillverkare på apoteksmarknaden och eHälsomyndigheten. Syftet är att samverka kring strategiska och taktiska frågeställningar som rör arkitektur och tjänsteintegration.

Deltagare

Aktörer och systemtillverkare på apoteksmarknaden som utvecklar/förvaltar system med tjänsteintegration mot myndighetens tekniska tjänster.

Frekvens

Strategiskt integrationsforum hålls 1-2 gånger per år. eHälsomyndigheten ansvarar för genomförande och samordning av träffarna.

Aktuella datum

  • Inga planerade möten.
Anmäl intresse