Uppdatera kontaktuppgifter

Detta formulär fyller du i när din organisation behöver ändra kontaktuppgifter gällande er anslutning till E hälsomyndigheten.

Det är viktigt att alla kontaktuppgifter till E‑hälsomyndigheten hålls uppdaterade. Så snart någon uppgift ändras, ska detta direkt anmälas till E‑hälsomyndighetens kundservice via formulären nedan.