SOL

Var med och tyck till!

Som komplement till det nationella dosegistret tillhandahåller eHälsomyndigheten ett antal tjänster för vård och dosaktörer som möjliggör en effektiv hantering av sortiment- och leveransinformation (SOL) för dospatienter.

eHälsomyndigheten kommer att starta ett utvecklingsprojekt om SOL. 

Inom kort kommer vi att publicera mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för att medverka i arbetsgruppen.