Anslut lösning till våra tjänster

Här kan du läsa om hur du gör för att ansluta din lösning till våra tjänster.

Så här går det till

Kontakta oss

Vi vill ge dig rätt förutsättningar från början. Kontakta oss redan när du startar utvecklingen av ett nytt system eller innan du ska göra förändringar i ett befintligt system.

 

Få systemet godkänt

För att ansluta ett system till vår tekniska plattform går du igenom ett godkännande. Det gäller även vid förändringar i ett redan befintligt system.

Anslut systemet

När godkännandet är klart hjälper vi till att ansluta systemet till myndighetens tekniska plattform.

Jag vill veta mer om...

En rad lagar och förordningar styr vår verksamhet. Den som utvecklar mot och använder E-hälsomyndighetens tjänster ska följa gällande krav som finns reglerade i:

Vår genomgång av anslutande system styrs även av vårt personuppgiftsansvar för bland annat receptregistret och läkemedelsförteckningen. Det är nödvändigt att vi kontrollerar att uppgifter levereras i ett bestämt format för att vi ska kunna skydda personuppgifter och förhindra korrupt data.

Det finns fem steg i vår godkännandeprocess. Alla stegen är aktuella oavsett om du utvecklar ett nytt system, eller ska göra förändringar i ett redan godkänt system.

Ett godkännande betyder att E-hälsomyndigheten bedömer att det anropade systemet kan läsa och leverera information korrekt och säkert. Ett system som fått godkänt att ansluta får ett särskilt intyg från E-hälsomyndigheten.

 1. Presentera idé

  När vi har fått in ett ärende bjuder vi in dig till en presentation. Vi behöver förstå vad som ska utvecklas och på vilket sätt systemet påverkar myndighetens tjänster. Du beskriver hur lösningen är tänkt att fungera.

   

 2. Vi förbereder oss

  Vi granskar de tekniska och juridiska förutsättningarna för att den lösning ni tänkt utveckla ska få godkänt att ansluta sig till vår tjänsteplattform.

   

 3. Ni utvecklar

  Vi tar fram en checklista för de aktiviteter ni behöver utföra inom ramen för godkännandet. Om det finns behov erbjuder vi kundstöd genom hela processen. Avslutningsvis verifierar vi att aktiviteterna i checklistan är utförda.

   

 4. Beslut

  När alla aktiviteter i checklistan är utförda tar vi beslut om att systemet får godkänt att ansluta och ett intyg utfärdas.

   

 5. Avslut och erfarenheter

  Vi följer upp arbetsprocessen med syfte att förstå vad som kan förbättras och vad som har fungerat bra.

   

Vi gör alltid en individuell bedömning av godkännandets storlek inför varje förändring i ett anslutet system eller när ett nytt system ska anslutas för första gången.

Avgiften för ett godkännande varierar beroende på vilka och hur omfattande förändringar som har skett i det anslutande systemet.

Nivå 6: Individuell bedömning

Nivå 5: 220 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 4: 160 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 3: 75 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 2: 30 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 1: självdeklaration kostnadsfritt

* Rörlig kostnad tillämpas för arbete i godkännandet kopplat till förändringar initierade av kund, som till exempel förändrad planering och förändrade förutsättningar.