connect.png

Vi vill hjälpa dig att göra rätt

En av E-hälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser.

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi erbjuder i samband med att du utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Jag vill...

Ansluta lösning till E-hälsomyndighetens tjänster

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi ger i samband med att du utvecklar ett system och vill ansluta till oss. Vi hjälper dig göra rätt från början.

Öppna ny apoteksverksamhet

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten. Ett öppenvårdsapotek måste också uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till E-hälsomyndigheten.

Börja skicka e-recept

Om du ska öppna ny vårdverksamhet/vårdföretag i egen regi som avser att skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av E-hälsomyndigheten.

Veta mer om Säker åtkomst

Vi har lanserat en ny åtkomstlösning för att höja säkerheten i våra it-system och register. Det innebär att du som är vårdaktör, apoteksaktör, veterinär och systemleverantör behöver göra vissa anpassningar senast vid anslutning till release 20.1, som inkluderar Nationella läkemedelslistan, senast 1 juni 2022. Klicka på länken ovan för att läsa mer om Säker åtkomst och den hjälp ni kan få för att vidta rätt åtgärder.

Nyheter

2019-12-16

Nu gör vi om Handbok för vård- och apotekstjänster

För att du som använder handboken ska få en bättre överblick och lättare hitta den information som just du behöver så genomför vi nu projekt Handbokslyftet. Under utvecklingsarbetet behöver vi hjälp med deltagande i användartester som kommer genomföras under vintern/våren 2020.

Om du vill delta i dessa användartester, hör av dig till: registrator@ehalsomyndigheten.se. Ange i rubriken ”Anmälan till användartester Handbokslyftet”. Beskriv kort var du jobbar och inom vilken roll. Tack för att du vill hjälpa oss att bygga en bra handbok!

2019-02-28

Nytt beslut om giltighetstid på SAML-intyg för åtkomst via PIRR och NEF 

E-hälsomyndigheten accepterar nu ett SAML-intyg upp till och med 24 timmar utifrån starttidpunkten för intygets giltighetstid. Tidigare accepterades endast en giltighetstid på 60 minuter från intygets starttidpunkt. Läs mer om denna förändring och de regler som gäller för anrop till versionspaket 17.1 i E-hälsomyndighetens handbok. För åtkomst till handboken, kontakta registrator@ehalsomyndigheten.se.

2019-02-28

Ny tjänst för utökad giltighetstid avseende åtkomst till våra tjänster

E-hälsomyndigheten har utvecklat en ny tjänst, OAuth2 tokenservice, som kan användas för att byta ett SAML-intyg mot ett OAuth2-åtkomstintyg. OAuth2-åtkomstintyget kan sedan användas för åtkomst till myndighetens tjänster. Idag har det genererade åtkomstintyget en giltighetstid på 60 minuter, men nu finns en möjlighet att förnya detta ytterligare, till totalt en giltighetstid på 8 timmar. Läs mer om denna förändring och de regler som gäller för anrop till versionspaket 17.1 i E-hälsomyndighetens handbok. För åtkomst till handboken, kontakta registrator@ehalsomyndigheten.se.

2019-02-28

Nytt beslut om utökad giltighetstid för åtkomst av vissa tjänster för dosaktör

E-hälsomyndigheten har från och med februari 2019 beslutat att acceptera en längre giltighetstid för åtkomst till vissa tjänster för dos. Giltighetstiden är utökad till 12 timmar. Läs mer om förändringen och de tjänster som är berörda i E-hälsomyndighetens handbok i avsnitt ” Anropsinformation - versionspaket 17.1”. För åtkomst till handboken, kontakta registrator@ehalsomyndigheten.se.

Kontakta E-hälsomyndigheten

Hur?

För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt börjar du med att skapa ett ärende. Du skickar uppgifter via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se. Ange mottagare: Kundsamverkan och anslutning.

Vad?

Beskriv ärendets natur så utförligt du kan, till exempel om du vill öppna ny apoteksverksamhet, ny vårdverksamhet eller ansluta till våra tjänster. Skicka även med företagsuppgifter, namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Vi hör av oss!

När vi tagit emot ditt ärende kommer en kundansvarig att kontakta dig för att ta dig vidare i processen.

Handbok för vård och apotek

Löpande uppdatering av innehåll

Istället för uppdatera ett dokument en gång om året lanserar vi webbsidor för handboken. Det ger överblick och du kan söka efter relevant innehåll. Den största förändringen är att vi kommer att kunna förbättra handboken löpande. 

Om handboken för vård- och apotekstjänster.

Våra uppgraderingar

Här informerar vi om kommande aktiviteter som äger rum i vår it-miljö. Vi genomför uppgraderingar som både kräver anpassningar från anropade system och som inte kräver anpassningar. Vi informerar om förändringarna i dialog med alla som berörs.

Aktuellt

 • Datum
  Kommentar
  Release
 • -

  Release 17.1.8
 • -

  Release 20.1
 • -

  Release 20.1.1
 • -

  Release 20.1.2
 • -

  Release 20.1.3