Illustration kvinna med dator

Vi vill hjälpa dig att göra rätt

En av E-hälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser.

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi erbjuder i samband med att du utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Jag vill...

Ansluta lösning till E-hälsomyndighetens tjänster

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi ger i samband med att du utvecklar ett system och vill ansluta till oss. Vi hjälper dig göra rätt från början.

Öppna ny apoteksverksamhet

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten. Ett öppenvårdsapotek måste också uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till E-hälsomyndigheten.

Börja skicka e-recept

Om du ska öppna ny vårdverksamhet/vårdföretag i egen regi som avser att skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av E-hälsomyndigheten.

Veta mer om Säker åtkomst

Vi har lanserat en ny åtkomstlösning för att höja säkerheten i våra it-system och register. Det innebär att du som är vårdaktör, apoteksaktör, veterinär och systemleverantör behöver göra vissa anpassningar senast vid anslutning till release 20.1, som inkluderar Nationella läkemedelslistan, senast 1 juni 2023. Klicka på länken ovan för att läsa mer om Säker åtkomst och den hjälp ni kan få för att vidta rätt åtgärder.

Kontakta E-hälsomyndigheten

Hur?

För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt börjar du med att skapa ett ärende. Du skickar uppgifter via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se. Ange mottagare: Kundsamverkan och anslutning.

Vad?

Beskriv ärendets natur så utförligt du kan, till exempel om du vill öppna ny apoteksverksamhet, ny vårdverksamhet eller ansluta till våra tjänster. Skicka även med företagsuppgifter, namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Vi hör av oss!

När vi tagit emot ditt ärende kommer en kundansvarig att kontakta dig för att ta dig vidare i processen.

Handbok för vård och apotek

Mer om handboken

I handboken för vård och apotek kan du hitta all information du behöver för att använda E-hälsomyndighetens produkter och tjänster på ett säkert och korrekt sätt.

Om handboken för vård- och apotekstjänster

Våra uppgraderingar

Här informerar vi om kommande aktiviteter som äger rum i vår it-miljö. Vi genomför uppgraderingar som både kräver anpassningar från anropade system och som inte kräver anpassningar. Vi informerar om förändringarna i dialog med alla som berörs.

Aktuellt

 • Datum
  Kommentar
  Release
 • -

  Release 17.1.11
 • -

  Release 17.1.12