Illustration kvinna med dator

Vi vill hjälpa dig att göra rätt

En av E-hälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser.

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi erbjuder i samband med att du utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Jag vill...

Ansluta lösning till E-hälsomyndighetens tjänster

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi ger i samband med att du utvecklar ett system och vill ansluta till oss. Vi hjälper dig göra rätt från början.

Gå över till tekniken för Nationella läkemedelslistan

Senast den 1 maj 2023 ska alla vård- och apotekssystem som används för att förskriva eller expediera e-recept använda ny teknik – så kallade nya tjänstegränssnitt. En förutsättning för att använda de nya tjänstegränssnitten är att aktörerna använder E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Börja skicka e-recept

För att börja skicka e-recept behöver du använda dig av ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av E-hälsomyndigheten.

Det här gäller såväl dig som enskild person, exempelvis om du är pensionerad med rättighet att förskriva även kallad fritidsförskrivare, som om du ska öppna ny vårdverksamhet eller vårdföretag i egen regi.

Se listan över godkända system som går att använda för att skicka e-recept under länken nedan för ”Lista på system som är godkända för anslutning till våra tjänster”.

Olika system passar olika bra beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Utifrån listan med godkända system behöver ni själva undersöka vad som kan passa just er situation och ta en kontakt med berörda systemtillverkare.

För tekniska frågor kring själva anslutningen hänvisar vi till respektive systemtillverkare. Se ”Listan på system som är godkända för anslutning till våra tjänster”.

Om ni ska öppna en ny vårdverksamhet/vårdföretag i egen regi som avser att skicka e-recept behöver ni även teckna ett avtal med E-hälsomyndigheten. Där behöver ni godkänna ”användarvillkoren för användarorganisation vård”.  Avtalshandlingar och information om tillvägagångssätt för avtalstecknande finns tillgängligt under länken nedan för ”Teckna eller uppdatera avtal”.

Ansluta via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

För att få åtkomst till myndighetens nya tjänstegränssnitt för Nationella läkemedelslistan behöver alla anslutande aktörer uppfylla kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Alla vård- och apoteksaktörer samt systemleverantörer av förskrivnings- och expeditionssystem behöver göra anpassningar för att uppfylla kraven.

Kraven måste uppfyllas för att systemet ska kunna använda tjänstegränssnitten för Nationella läkemedelslistan. Det måste alla förskrivnings- och expeditionssystem göra senast den 1 maj 2023.

Kontakta E-hälsomyndigheten

Hur?

För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt börjar du med att skapa ett ärende. Du skickar uppgifter via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Vad?

Beskriv ärendets natur så utförligt du kan, till exempel om du vill öppna ny apoteksverksamhet, ny vårdverksamhet eller ansluta till våra tjänster. Skicka även med företagsuppgifter, namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Vi hör av oss!

Handbok för vård och apotek

Mer om handboken

I handboken för vård och apotek kan du hitta all information du behöver för att använda E-hälsomyndighetens produkter och tjänster på ett säkert och korrekt sätt.

Om handboken för vård- och apotekstjänster

Logga in i handboken för versionspaket 17.1