connect.png

Vi vill hjälpa dig att göra rätt

En av eHälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser.

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi erbjuder i samband med att du utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

operational-status.png

Driftinformation

Alla våra tjänster är i full drift

Jag vill...

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi ger i samband med att du utvecklar ett system och vill ansluta till oss. Vi hjälper dig göra rätt från början.

Anslut lösning till våra tjänster

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten. Ett öppenvårdsapotek måste också uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till eHälsomyndigheten.

Om att öppna ny apoteksverksamhet

Om du ska öppna ny vårdverksamhet/vårdföretag i egen regi som avser att skicka e-recept behöver du ha ett journalsystem eller en förskrivningstjänst som är godkänd av eHälsomyndigheten.

Läs mer om att öppna ny verksamhet som ska skicka e-recept

 1. Hur?

  För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt börjar du med att skapa ett ärende. Du skickar uppgifter via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se. Ange mottagare: Kundsamverkan och anslutning.

 2. Vad?

  Beskriv ärendets natur så utförligt du kan, till exempel om du vill öppna ny apoteksverksamhet, ny vårdverksamhet eller ansluta till våra tjänster. Skicka även med företagsuppgifter, namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

 3. Vi hör av oss!

  När vi tagit emot ditt ärende kommer en kundansvarig att kontakta dig för att ta dig vidare i processen.

Säker åtkomst till våra tjänster

Vi har lanserat en ny åtkomstlösning för att höja säkerheten i våra it-system och register. Det påverkar dig som är veterinär, vårdaktör, apoteksaktör och systemleverantör. Innan november 2019 behöver din organisation teckna avtal med oss, bli medlem i federationen Sambi och göra tekniska anpassningar. Klicka på länken nedan för att läsa mer om åtkomstlösningen och den hjälp ni kan få för att hinna vidta rätt åtgärder.

Handbok för vård och apotek

Löpande uppdatering av innehåll

Istället för uppdatera ett dokument en gång om året lanserar vi webbsidor för handboken. Det ger överblick och du kan söka efter relevant innehåll. Den största förändringen är att vi kommer att kunna förbättra handboken löpande. Till vänster kan du se de senaste förändringarna. 

Om handboken för vård- och apotekstjänster.


Våra uppgraderingar

Här informerar vi om kommande aktiviteter som äger rum i vår IT-miljö. Vi genomför uppgraderingar som både kräver anpassningar från anropade system och som inte kräver anpassningar. Vi informerar om förändringarna i dialog med alla som berörs.

Aktuellt

 • Datum
  Kommentar
  Release
 • -

  17.1.5
 • -

  17.1.6
 • -

  17.1.7