connect.png

Vi vill hjälpa dig att göra rätt

En av eHälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser.

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi erbjuder i samband med att du utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Är du intresserad av att ansluta en app till Hälsa för mig? Läs mer om hur du går vidare på www.halsaformig.se.

operational-status.png

Driftinformation

Alla våra tjänster är i full drift.

Så här går det till

Kontakta oss

Vi vill ge dig rätt förutsättningar från början. Kontakta oss redan när du startar utvecklingen av ett nytt system eller innan du ska göra förändringar i ett befintligt system.

Få systemet godkänt

För att ansluta ett system till vår tekniska plattform går du igenom ett godkännande. Det gäller även vid förändringar i ett redan befintligt system.

Anslut systemet

När godkännandet är klart hjälper vi till att ansluta systemet till myndighetens tekniska plattform.

Jag vill veta mer om

En rad lagar och förordningar styr vår verksamhet. Den som utvecklar mot och använder eHälsomyndighetens tjänster ska följa gällande krav som finns reglerade i:
 •  Lagen (1996:1156) om receptregister
 •  Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
 •  Lagen (1998:204) om personuppgifter
 •  Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
Vår genomgång av anslutande system styrs även av vårt personuppgiftsansvar för bland annat Receptregistret och Läkemedelsförteckningen. Det är nödvändigt att vi kontrollerar att uppgifter levereras i ett bestämt format för att vi ska kunna skydda personuppgifter och förhindra korrupt data. 

Det finns fem steg i vår godkännandeprocess. Alla stegen är aktuella oavsett om du utvecklar ett nytt system, eller ska göra förändringar i ett redan godkänt system. 

Ett godkännande betyder att eHälsomyndigheten bedömer att det anropade systemet kan läsa och leverera information korrekt och säkert. Ett system som fått godkänt att ansluta får ett särskilt intyg från eHälsomyndigheten.

 1. Presentera idé!

  När vi har fått in ett ärende bjuder vi in dig till en presentation. Vi behöver förstå vad som ska utvecklas och på vilket sätt systemet påverkar myndighetens tjänster. Du beskriver hur lösningen är tänkt att fungera.

 2. Vi förbereder oss

  Vi granskar de tekniska och juridiska förutsättningarna för att den lösning ni tänkt utveckla ska få godkänt att ansluta sig till vår tjänsteplattform.

 3. Ni utvecklar

  Vi tar fram en checklista för de aktiviteter ni behöver utföra inom ramen för godkännandet. Om det finns behov erbjuder vi kundstöd genom hela processen. Avslutningsvis verifierar vi att aktiviteterna i checklistan är uppfyllda.

 4. Beslut

  När alla aktiviteter i checklistan är uppfyllda tar vi beslut om att systemet får godkänt att ansluta och ett intyg utfärdas.

 5. Avslut och erfarenheter

  Vi följer upp arbetsprocessen med syfte att förstå vad som kan förbättras och vad som har fungerat bra.

 1. Hur?

  För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt börjar du med att skapa ett ärende. Du skickar uppgifter via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se. Ange mottagare: Kundsamverkan och anslutning.

 2. Vad?

  I ärendet skickar du med en beskrivning för tänkt lösning, inklusive planerad tidplan. Om du redan i detta skede kan bedöma hur lösningen påverkar myndighetens tekniska tjänster önskar vi ta del av denna. Vi behöver även ta del av företagsuppgifter så som namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

 3. Vi hör av oss!

  När vi tagit emot ditt ärende kommer en kundansvarig att kontakta dig för att ta dig vidare i processen.

Vi gör alltid en individuell bedömning av godkännandets storlek inför varje förändring i ett anslutet system eller när ett nytt system ska anslutas för första gången.

Priset för ett godkännande varierar beroende på vilka och hur omfattande förändringar som har skett i det anslutande systemet. 

Nivå 5: 200 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 4: 150 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 3: 65 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 2: 25 000 kr (plus ev rörlig kostnad*)

Nivå 1: självdeklaration kostnadsfritt

* Rörlig kostnad tillämpas för arbete i godkännandet kopplat till förändringar initierade av kund, som till exempel förändrad planering och förändrade förutsättningar.

Lista på system som är godkända för anslutning till våra tjänster.

Klicka här för att se hela listan på godkända anslutningar

Forum för utveckling och samverkan

Vi bjuder in aktörer och systemleverantörer från vård- och apoteksmarknaden till olika forum. Syftet är att samverka kring aktuella frågor som rör myndighetens arbete, till exempel för vi dialog om utvecklingen av våra produkter och tjänster.

Var med och tyck till!

Arbetsgrupper och utskott

Vill du vara med och påverka vår utveckling? Vi bjuder in representanter från vård- och apoteksmarknaden att delta i arbetsgrupper i samband med utvecklingsprojekt. Här på webbplatsen kan du läsa mer om pågående arbete och vilka frågor som är aktuella just nu. Välkommen att anmäla dig som intresserad till någon av arbetsgrupperna!

Förvaltning

Vi bjuder in till dialog kring förvaltningsfrågor. Välkommen att kontakta oss om du har en tjänst som är ansluten till vår tekniska plattform, eller utvecklar/förvaltar en sådan tjänst. Skriv till registrator@ehalsomyndigheten.se. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. 

Förslag och önskemål

Välkommen att kontakta oss om du har förslag och önskemål som rör våra produkter och tjänster. 


Handbok för vård och apotek

Senaste uppdateringar

Löpande uppdatering av innehåll

Istället för uppdatera ett dokument en gång om året lanserar vi webbsidor för handboken. Det ger överblick och du kan söka efter relevant innehåll. Den största förändringen är att vi kommer att kunna förbättra handboken löpande. Till vänster kan du se de senaste förändringarna. 

Om handboken för vård- och apotekstjänster.


Våra uppgraderingar

Här informerar vi om kommande aktiviteter som äger rum i vår IT-miljö. Vi genomför uppgraderingar som både kräver anpassningar från anropade system och som inte kräver anpassningar. Vi informerar om förändringarna i dialog med alla som berörs.

Aktuellt

 • Datum
  Kommentar
  Release
 • Inga obligatoriska uppdateringar hittade.

Planerade frysperioder

 • Datum start
  Datum slut
  Kommentar
 • 2017
  2017

  Under sommartid har vi så kallad frysperiod. Under frysperioden får inga förändringar som inte omfattas av löpande förvaltning eller daglig drift införas i våra IT-system. Samtliga miljöer omfattas.

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.