Startsida bild

Välkommen till eHälsomyndigheten

Vi arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.

Det här gör vi

På gång

nationell-agenda.png

Agenda e-hälsa 2017

Regeringens vision är tydlig - Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. För att nå dit gör vi prioriterade insatsområden mer tydliga. Syftet med agendan är att berätta om det senaste, inspirera och dela kunskap. 

1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt

Vision

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är vår uppgift att tillsammans med andra aktörer inom e-hälsa göra visionen till verklighet.

Om framtidens e-hälsa


Illustration på en jordglob med europa

E-hälsa inom EU

Vi leder och deltar aktivt i det europeiska och nordiska e-hälsoarbetet. Just nu arbetar vi med: 

  • eHealth Network (eHN), ett nätverk inom EU med målsättning att förbereda för gränsöverskridande e-hälsotjänster.

  • Joint Action to support the eHealth Network , ett projekt som stödjer EU-nätverkets arbete.

  • Nordiska ministerrådets e-hälsogrupp, som i sin tur har inrättat ett e-receptnätverk.

Mer på webbplatsen: gränsöverskridande e-hälsotjänster

 


Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.