E-hälsa underlättar vardagen

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.

Det här gör vi

Driftinformation

Alla våra tjänster är i full drift

Illustration man tar medicin

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Men många aktörer behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att listan ska bli så bra som möjligt.

Läs mer om Nationella läkemedelslistan


Vision e-hälsas logotyp är formad som ett hjärta i gult och blått

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en vision om vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025. För att visionen ska bli verklighet krävs det att alla kraftsamlar och att vi arbetar tillsammans.

Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

Läs mer om arbetet med Vision e-hälsa 2025